Welkom bij De Medulla Groep van Annemieke Segaar

Het leven is complex, relaties zijn complex, en er zijn momenten in het leven, waarop het nodig is stil te staan bij de keuzes die u wilt en moet maken. Keuzes die enerzijds goed voelen en anderzijds verstandig zijn.

Hulp zoeken wanneer u er zelf niet uit komt, is de normaalste zaak van de wereld. Of u jong of oud, man of vrouw bent; onze samenleving is erop afgestemd. Kennis en kunde op het gebied van mediation, gerichte therapieën, coaching en training worden in vele vormen aangeboden. Maar de belangrijkste vraag is: bij wie zoek ik hulp?

Laat De Medulla Groep in de persoon van Annemieke Segaar het antwoord zijn. Een ‘open mind’ benadering, gerichte opleidingen, vakbekwaamheid en ervaringsdeskundigheid, dat zijn de ankers van mijn praktijk voor mediation, coaching en training.

Van vakgenoten onderscheid ik me door een brede inzetbaarheid. Om u een indruk te geven: ik begeleid de directeur van een grote organisatie die worstelt met het moeten ontslaan van medewerkers, een alleenstaande moeder in de bijstand die haar echtscheiding probeert te verwerken en tegelijkertijd een fijne baan wil vinden, en de jong volwassen vrouw die pijn heeft bij het vrijen en daar in vertrouwen met iemand over wil spreken.

Stel uw vertrouwen in De Medulla Groep voor een toegepast traject, waarin oog is voor wie u bent en de wijze waarop u in het leven staat. Problemen worden uitgediept, levenservaringen uitgewisseld, huiswerkopdrachten geformuleerd en doelen gesteld. Er wordt in uw tempo naar een doorstart toegewerkt, waarin u zeker durft te zijn van uw keuzes en steviger op twee benen komt te staan.

De consulten van welke aard ook, staan bij Annemieke Segaar voor rust, vertrouwen, reflectie en stimulans.

Reacties zijn gesloten.